برچسب‌ : strange
بازی های ویدیویی مورد انتظار در ماه های آتی

بازی های ویدیویی که در روزها و ماه های آتی باید منتظر آنها باشیم 

هر ساله گیمر ها در سرتاسر دنیا در انتظار شاهکار های غول های تولید کننده بازی های ویدیویی هستند 
و در روز های آتی نیز قرار است با تعدادی از این بازی ها روبرو شویم که برخی از آنها را در اینجا با هم مرور می کنیم